top of page

Längtan

Curatoriskt arbete, i samarbete med Helena Pernow, Tove Starfelt och Sofia Styx.

En del av Craft Days 2021, på Kulturtemplet i Göteborg.

 

Deltagande konstnärer: Anni Foglert, Hållams Linnea Henriksson, Jonas-Petter Wallner, Guillaume Klein, Elvira Jönsson, Alva Noreen, Sara-Li Borg, Annelie Grimwade Olofsson, Ingvild Davidsen, Jo Andersson

 

Utställningen ägde rum i en gammal vattenreservoar, vars syfte en gång var att släcka bränder och förse Göteborgs stad med vatten i nödsituationer. Efter ett år av distans, på grund av pandemin, var vi törstiga efter kultur, känslor, fysiska möten och närhet.

/

Curatorial work, in collaboration with Helena Pernow, Tove Starfelt and Sofia Styx. 
Part of Craft Days 2021, at Kulturtemplet in Gothenburg.

 

Exhibiting artists: Anni Foglert, Hållams Linnea Henriksson, Jonas-Petter Wallner, Guillaume Klein, Elvira Jönsson, Alva Noreen, Sara-Li Borg, 
Annelie Grimwade Olofsson
, Ingvild Davidsen, Jo Andersson

 

The exhibition took place in an old water reservoir, whose purpose was once to extinguish fires and provide the city of Gothenburg with water in emergency situations. After a year of distance, due to the pandemic, we were thirsty for culture, emotions, physical encounters and closeness. 

photos: Frej Hedenberg

artist: 
Sarali Borgartists: Guillaume Klein, Ingvild Davidsen, 
JP Wallner

bottom of page