top of page

Silk

Duon Silk består av Alva Noreen och Linnea Dalstrand. Duon grundar sig i projektet Galleri Silk (2019) men har utvecklats till ett återkommande samarbete där de två konstnärerna kombinerar och kompenserar varandras uttryck och tankar. Projekten kan te sig i olika former men främst genom curatoriska sammanhang, utställningar eller gemensamma verk och installationer.

/

The duo Silk consists of Alva Noreen and Linnea Dalstrand. The duo is based in the project Galleri Silk (2019) but has developed into a recurring collaboration where the two artists combine and compensate each other's expressions and thoughts. The projects can take different forms, but mainly through curatorial contexts, exhibitions or joint works and installations.

"Galleri Silk föddes 2019 ur ett gemensamt intresse för gränsen mellan det digitala och det fysiska. I en lek undersöker Silk mellanrummet där det analoga verket möter det digitala rummet.​

/​

Galleri Silk was born in 2019 out of a common interest in the boundary between the digital and the physical. Silk examines the in between where the analog art piece meets the digital space."

instagram: gallerisilk

https://www.gallerisilk.com/ 

(galleri silk is currantly not active)

rum i siden, photos from Konstepidemin, Gothenburg, by Sebastian Waldenby

bottom of page